Igehirdetés műfaja: <span>Vasárnapi istentisztelet</span>

Kezdőlap / Vasárnapi istentisztelet
Szolgálat egyetértésben
Igehirdetések

Szolgálat egyetértésben

Az igehirdetés itt hallgatható meg Textus: (ApCsel 6, 1-7) “… Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt …” Egy különleges időszak meglepő pillanata. A Szentlélek munkálkodik. Nő a gyülekezetben lévők száma. De közben mégis zúgolódás támadt. Talán sokszor megtapasztalja az ember akár családi életben is. Amikor ünnepre készülődik. Mindenki „rááll” az...

“…itt az üdvösség napja.”
Igehirdetések

“…itt az üdvösség napja.”

„nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4, 12) Kedves Testvérek! Most mindennél nagyobb szükség van arra, hogy megerősödjünk az ige által. Hiszen az elmúlt időszak sok tekintetben rányomta a bélyegét életünkre. Az ember, talán igyekezett pozitív, építő módon hozzáállni a korlátozásokhoz, és...

“így imádkoztak: “Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki…”
Igehirdetések

“így imádkoztak: “Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki…”

“Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak,  hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.” (ApCsel 1, 24-25) Kedves Testvérek! A mai ige arról szól, hogy hogyan választottak új személyt Júdás helyett, akivel újra teljessé lett...

Szeretsz engem?
Igehirdetések

Szeretsz engem?

(Jn 21, 1-19) Harmadszor is szólt hozzá: “Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: “Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: “Legeltesd az én juhaimat! (Jn 21, 17) Kedves Testvérek! A mostani Bibliaóra az ismétlésről, a gyakorlásról szól....

Húsvét reménysége és öröme
Igehirdetések

Húsvét reménysége és öröme

Ide, a szövegre kattintva meghallgatható!  Lekció: (Mt 28 1-10) Textus: Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el,...

Áldott aki jön – 5. rész – Kezedbe teszem
Igehirdetések

Áldott aki jön – 5. rész – Kezedbe teszem

„Atyám, kezedbe teszem le lelkemet!” (Lk 23,46) Csodálatos, monumentális, megrázó kép. Jézus Krisztus utolsó, földi ember formájában kimondott szavai a kereszten. Hihetetlen pillanat. Melyben ott van életének megannyi színe, ott vannak a felemelő napok, amikor tanítványai és mások is látták a hatalmát, de ott vannak mögötte gyöngyöző homlokának vérnek tetsző cseppjei, amelyek a Gecsemáné kertjében...

Áldott aki jön – 4. nap – Moss meg engem
Igehirdetések

Áldott aki jön – 4. nap – Moss meg engem

“Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel.” (Jn 13, 3-5) Nagyhét csütörtöke rendkívül fontos mozzanatokat hordoz a...

Áldott aki jön – 3. rész, “Összeesküvés elmélet”
Igehirdetések

Áldott aki jön – 3. rész, “Összeesküvés elmélet”

„még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele” (Lk 19, 48) Kedves Testvérek! Ismerkedjünk meg “az összeesküvés elméletével”. Most először tűnik fel egy érdekes dolog a nagyheti sodró történések között. Arról van szó, hogy nem igazán tudjuk, mi is történt ezen a napon. Az az igéből kitűnik, hogy Jézus tanított a templomban. De...

Áldott aki jön – 2. rész
Igehirdetések

Áldott aki jön – 2. rész

„Ezután naponként tanított a templomban.” (Lk 19, 47) Megragadó tettei ellen a főpapok és írástudók sem tudtak semmit tenni. Szinte elképesztő, hogy egy ilyen „botrány” után ezt olvashatjuk, naponként tanított. Egy dolog volt, ami ellen nem tudtak tenni. Igazat mondott. A legtisztább módon azt teszi, ami az igében írva van – akkor félreérthetetlen jelként. Ha...

Áldott aki jön – 1. rész
Igehirdetések

Áldott aki jön – 1. rész

Meghallgatható itt! Ige: „Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek.” (Lk 19, 45-46) A templomtisztítás döbbenetes pillanatai sokak szerint nem illenek a szelíd, szerető Jézus képéhez. Miért volt rá mégis szükség Lépjünk be mi is ma...

  • 1
  • 2