2021.04.25.

Szolgálat egyetértésben

Szolgálat egyetértésben

Az igehirdetés itt hallgatható meg

Textus: (ApCsel 6, 1-7) … Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt …”

Egy különleges időszak meglepő pillanata. A Szentlélek munkálkodik. Nő a gyülekezetben lévők száma. De közben mégis zúgolódás támadt. Talán sokszor megtapasztalja az ember akár családi életben is. Amikor ünnepre készülődik. Mindenki „rááll” az ügyre, mindenki teszi a dolgát, igyekszik, de egy pillanatban mégis átcsap feszültségbe a helyzet. Akármennyire készül az ember, vannak kevésbé átgondolt részletek, az idő fogy és mindig előáll egy újabb feladat. Vagy éppen a vírusidőszak összezártsága, a körvonalazatlan szerepek az igények és lehetőségek közötti feszültség sok házasságot próbált meg kutatások szerint is az elmúlt években. Sajnos a bajokkal terhelt kapcsolatokat még tovább feszítette.

De ugyanígy lehetséges az is, hogy valaki egy cégnél hűségesen dolgozik. Évről évre lassan, de biztosan, egyre több feladat hárul rá. Megbízható, teherbíró. Nem kell túl sokat magyarázni, mert „teszi a dolgát”. De közben sok minden megváltozik a körülményekben. Fölmerül a gondolat, hogy kihasználják. Majd egy idő után már csak erre utaló jelek érkeznek. Gyakran a fizetés sem követi az emelkedő terhelést. Sok munkaadó sajnos már szándékosan készít ilyen „pályára” egy dolgozót a profit érdekében. Hogy egy ilyen helyzetben mi történhet, azt sajnos ismerhetjük jól. Legtöbb esetben keresnek egy következő zöldfülűt, akivel újra lehet kezdeni a játékot.

Miért más az Isten által adott lehetőség. Mi történt a jeruzsálemi gyülekezetben? Mit taníthat nekünk mindez? Ha már cégekről is szó volt, hála Istennek világszerte vannak olyan vállalatok, akik kifejezetten Isten igéjére épülve készítik el a dolgozókkal való bánásmód szabályait. És vannak hitre jutott csoportvezetők, főnökök, vagy középvezetők, akik bár nem keresztyén cégeknél dolgoznak, de mégis Istenre figyelnek így mutatva példát, valóban sóként ízesítik a világot. Hogy mások is figyeljenek fel rá: Isten az élet minden területén tud változást hozni.

Mit teszünk, ha zúgolódás támad? Az olvasott igében Isten a feszültséget áldásra tudta fordítani. Mert a feszültség abból adódott, hogy a rohamos fejlődés, a növekvő létszám új szolgálatokat hozott magával. Ehhez pedig változtatásra, új szolgálati terület beindítására is szükség volt. Itt jön az Isten nagy ajándéka, amit mindenkori népe megtapasztalhat.

Nem mondták azt, hogy: Eddig is így volt, nem kell változtatni. Nem mondtak olyat sem, hogy erre nincs megoldás. Az sem hangzott el, hogy mindez azért van, mert minden úgy rossza ahogy van. Sem azt nem engedték az apostolok, hogy bűnbakot válasszanak, akire ujjal mutogattak volna a fennálló helyzet miatt.

Amit tettek, az a mi életünkben is áldott lehetőségek. Először is tudomásul vették a feszültséget. Nem hagyták figyelmen kívül a gondokat (Pl. Majd megoldódik. Nincs rá megoldás. A másik a hibás, de vele nem beszélek.). A Szentlélek tisztánlátást ajándékozott a gondokkal kapcsolatban. Föl tudták mérni, meg tudták érteni, mi okozza a problémát. Hitték, hogy Isten megfelelő megoldást nyújt a helyzetre. Imádkoztak és cselekedtek is.

Az apostolok, a megfelelő körben tárták fel a gondokat. Istenre bízva magukat új szolgálattevőket megválasztását kérték. Azoktól, akik az adott helyzetet jól átlátták. Ez pedig csodálatos ajándék. Ezt az elmúlt öt évben is, de hosszú ideje érzi a gyülekezet sok tagja. Akár a kántori szolgálatok tekintetében, de valóban, minden feladat és életszolgálat területén megtapasztalhattuk, hogy Isten elkészítette azt a személyt, aki felelősséggel és szeretettel tudta átvenni a stafétát.

Imádkozzunk azért, hogy növekedés lehessen a szolgálatokban. Isten képes a feszültségekből áldást, a megoldandó gondokból ösvényt, változást, lehetőséget készíteni. Mert éppen ez a Szentlélek csodálatos munkája. A megfelelő képességekkel ruház fel bennünket, arra, amit be kell töltenünk.

Van hiányosság? Merjük a megfelelő ember előtt föltárni. Van betöltetlen szolgálati terület? Ismerjük fel és imádkozzunk azért, hogy megindulhasson ott az Úr munkája. Van feszültség? Legyünk reménységgel, hogy az ördög azért tanyázik ott, mert Isten képes áldásra fordítani a helyzetet. Igyekezzünk annak feloldásán dolgozni, de legalábbis hittel imádkozni a megoldásért!

S a jó az, ha mindezeket személyes életünkben, házasságunkban, másokkal való kapcsolatunkban is kamatoztatni tudjuk. Jézus ezért adta életét. Hogy reményteljes legyen a jövőnk, hogy tőle várjuk és kérjük a segítséget. Hogy a Szentlélek által tapasztaljuk meg: Ő képes egyetértést, áldást, növekedést adni. Ámen.

Imádkozzunk: Teremtő Istenünk! Te, ki jó rendet alkottál a teremtés hajnalán, a rendeltetésének megfelelően készítettél el mindent, hálát adunk neked, hogy a mi életünkben is erre törekszel, amikor egészen rád bízzuk magunkat. Hálás szível köszönjük, hogy megtapasztalhattuk ezt számtalan alkalommal mind a gyülekezeten belül, mind saját életünkben is.

Kérünk a munkahelyi gondokkal küszködőkért, hogy te szerinted való megoldásra juthassanak. Kérünk, hogy egyre többen bízhassák rád magukat, egy-egy feszült helyzetet. Reménységben keressék a megolsdást.

Kérünk, áldd meg gyülekezetünk szolgálatait, hogy mindenki a rá bízott feladattal örömmel szolgáljon neked! Te nyisd fel szemünket a gondokra. Hogy érezzük, ez a szolgálat azért bízatott ránk, mert Jézus Krisztus életét adta a megváltásunkért!

Kérünk légy a betegekkel, orvosokkal, mindenkivel akire a vírushelyzet nyomást gyakorol!. Légy a házaspárok életének formálója. Te légy a gyászolókkal, orvosokkal. Add, hogy szűnjön a vihar.

Jézus Krisztusért kérünk, áldj meg bennünket! Ámen

Ének meghallgatható: 395. dicséret, „Isten szívén megpihenve”

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

E-mail címed nem lesz nyilvános.