2021.04.07.

Szeretsz engem?

Szeretsz engem?

(Jn 21, 1-19)

Harmadszor is szólt hozzá: “Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: “Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: “Legeltesd az én juhaimat! (Jn 21, 17)

Kedves Testvérek! A mostani Bibliaóra az ismétlésről, a gyakorlásról szól. A gyermek még úgy gondolja, hogy a felnőtt ember mindent tud. S van, hogy mi is ebbe a hibába esünk. Sokszor kiderül aztán, hogy messze nincs így. Nagyon érdekes, amikor ezt fölfedjük a gyermekek előtt. Csodálkozó szemmel néznek, hogy „tényleg, neked is nemet kell mondani a bűnre („hiszti”, ingerültség, másik megbántása…)? Azt is tudjuk, hogy ez még többről is szól.

1. Mert ez a mai halászat nem egy egyszerű ismétlés. Hiszen tudjuk, igen, hallottuk már ezeket az eseményeket. Igen, rá kellett már egyszer bízni Péternek a vezetést, ki kellett már vetni a hálót, volt már annyi hal, hogy nem tudták kivonni. Követni kellett- De itt is igaz az, hogy gyakorolni kell. Jézussal együtt kell járnunk, mert „nélküle az én erőm oly kevés, de hol te jársz, nincs csüggedés”. És a nagypéntek ennek a „nélkülednek” a szelét hozta. Az a Jézus, aki először mondta, hogy „kövess engem”, akinek minden pillanatát figyelték, miden nap érezték erejét, kereszthalált halt. Feltámadt, de az élet már akkor sem lesz olyan mint azelőtt.

Biztosan megtapasztaltuk már, hogy egy szó, egy gondolat, egy esemény másként érint bennünket is az idő múlásával. A közben eltelt idő eseményei, hatásai mind hozzáadódnak, többletjelentést adnak egy pillanatnak. Különösen, hogyha próbákat, sőt, nehéz időszakot is meg kellett élni.

Nos Péter végletesen kiábrándult önmagából ezekben a napokban. Aki fogadkozott, aki levágta a katona fülét, aki a többieknél is hűségesebbnek érezte magát, aki azonnal ment volna utána a halálba, elaludt, háromszor is tagadott. Péter az életét féltve tagadta, hogy a tanítványa lenne. ő átkozódni és esküdözni kezdett: Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Ezért ragadott újra halászhálót. Mert megismerte az életének mélységeit. Nem tudta elhinni, hogy Isten még számít rá, hogy Jézus ugyanazt gondolja róla, mint előtte.

S itt, igazából a holnapi igében jön egy olyan pont, amit jó, hogyha igyekszünk megérteni. Azért, hogy egyre kevésbé essünk abba a bűnbe, hogy olcsóvá, kopottá, hiteltelenné tegyük Isten szeretetét. Egy újabb „gyakorlás, ismétlés”. Jézus Pétert háromszor kérdezi: “Szeretsz-e engem?” Ám a szeretetre adott szavak különböző jelentéssel bírnak. »Agapé«: Isteni szeretet mértéke; »Fileó«: az ember érzelmi, értelmi ragaszkodása, szeretete.

Jézus azt kérdezi: Képes vagy úgy szeretni, ahogy én szeretlek téged?

Péter azt mondja: Te tudod, hogy emberi mérték szerint szeretlek.

Ez ismétlődik meg még egyszer és teljessé válik a kép: A Krisztus-tagadó Pétert nem mentheti meg más, csupán, hogy Jézus isteni, mértéken felüli szeretettel szereti. Ezt kellett tudatosítani magában Péternek. Egyfelől, hogy tisztában legyen önmaga korlátaival. Másfelől azért, hogy még a legnagyobb bukás után se kicsinyelje le az Isten fölemelő kegyelmét.

Péter már nem akar tanulságot tenni „végtelen hűségéről és szeretetéről”, s Jézus is csak az emberi szeretetről kérdezi a harmadik kérdésnél. Mire Péter már csak annyit mond, te tudod, te látod az én szívemet. Hogyne szeretnélek téged. Aki a saját hitével volt eltelve, most Isten kezébe utalja a kérdést: Te jobban ismersz még önmagamnál is.

S harmadszor is megkapja a küldetést: “Legeltesd juhaimat.” 

Sok-sok ismétlésre van szüksége életünknek bukásból, a félelmek leküzdéséből, Istenre hagyatkozásból, de legmélyebben az Isten szeretetéből kapott leckék tekintetében. Amit hallunk és megtapasztalunk tőle egyre és egyre mélyebbé, tisztábbá válik. A kérdés tehát az volt: Hiszed-e, hogy szeretlek?

Hiszed-e, hogy tőled, kérdezem a mai napon? Mert ha ennek jelentősége van, másképp indulhatok tovább. A mi életünket is hála töltheti el, és a hála indíthat szolgálatra, mindennapi feladatainkra, amely Istentől véve, küldetéssé lesz. Ámen.

Uram, te jól ismersz engem – ide kattintva meghallgatható az ének.

1. Uram, te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed.

Valamit gondol a szívem, te mindjárt észreveszed.

Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

.

2. Uram, te könyörülsz rajtam, mert a te irgalmad nagy;

Ha szóra sem nyílik ajkam, megértesz, mert Atyám vagy.

Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

.

3. Uram, te felemelsz engem, amikor gyenge vagyok,

Hitem is megújul bennem, olykor, ha meglankadok.

Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

.

4. Uram, megváltottál engem, értem is ömlött a vér,

Jézus ott fenn a kereszten meghalt a bűneimér’.

Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

.

5. Magam rád bízom egészen, hű Uram, én Istenem,

Örömben, bánatban, vészben te légy nekem mindenem.

Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret. Ámen

 

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

E-mail címed nem lesz nyilvános.