2021.04.18.

“…itt az üdvösség napja.”

“…itt az üdvösség napja.”

nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4, 12)

Kedves Testvérek! Most mindennél nagyobb szükség van arra, hogy megerősödjünk az ige által. Hiszen az elmúlt időszak sok tekintetben rányomta a bélyegét életünkre. Az ember, talán igyekezett pozitív, építő módon hozzáállni a korlátozásokhoz, és voltak is hozadékai, de bizony meg kellett tapasztalni azt is, hogy befelé fordulóbbá, gyanakvóbbá, érzékenyebbé válhattunk. Túl sok próba nehezíti az életünket. Megannyi család életében ott vannak a valós kihívások, a megbetegedések, gyász és munkahelyi, családi nehézségek.

Talán olyan kérdéseket is fölvethet bennünk, amelyek rég foglalkoztattak már bennünket. Akár betegágyra kényszerült valaki, akár szeretteik betegsége nehezítette lelküket. Sajnos az elvesztés fájdalma még inkább számvetésre indíthatott bennünket. Vajon mi az én reménységem? Mi a megtartó erő az életemben? Hogyan gondolkodom, mindarról ami körbevesz, milyen súlypontok vannak az értékrendemben? Mi igazán érték az életemben? Mi maradna utánam, ha most indulni kellene? Mi várna, ha most kellene számotadni? Ismerem-e annak a világnak az Urát, ahová készülök?

Hétköznapi életünkben talán ezek a kérdések háttérbe szorulhatnak. Hiszen sokak számára a monotonitás, a mindennapi élet nehézségeinek a megoldása elnyomja e kérdéseket. Elgondolkodtam. Péternek, a Jézus Krisztushoz forduló emberek ezrei száméra ez nem a világtól való menekülés volt. Nem valami olcsó vigasz és végképp nem valami üres frázis. Azért mert Isten Szentlelke által élő hitet ajándékozott. Hitet, örömöt abban, hogy az üdvösség ajándéka mindent megváltoztat és átformál. Érezték és tudták, hogy minden pillanat számít, mert szeretnék ezt az örömöt tovább adni. Még azok számára is szeretnék elmondani, akik üldözik, megszégyenítik őket.

A mai ige (azon túl, hogy egy fontos ellentétre is fölhívja a figyelmet a vallás és a hit között) éppen ezeken a kérdéseken keresztül mutatja meg, hogy a mi életünket is gyógyító reménységünk lehet Krisztusban. Hiszen az aggodalmak között kitágítják a látóhatárunkat.

Ahogy Cseri Kálmán is fogalmazott: Az üdvösség nem a “túlvilágon- kezdődik, hanem vagy elkezdődik itt, vagy nem lesz benne az embernek része soha. Ott majd kiteljesedik, tökéletessé lesz. Akinek nincs üdvössége, az a kárhozatban (Isten nélkül, a bűn hatalmában) van. Itt nincs semleges zóna. Jézus nem ijesztget, hanem nagy szeretettel figyelmeztet erre: “Aki hisz Őbenne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, már elkárhozott, mivel nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében (János 3:18).

Hiszen nem csak az örökélet mennyei része az üdvösségnek, hanem a mai nap is. Hogy rászánhatjuk az időt, a lehetőséget arra, hogy Istennel találkozunk. Hogy teret engedünk neki az életünkben. Hogy annyira vágyunk rá, hogy szeretnénk, ha az egész életünk Ő hatná át.

El lehet ezt egyszerű szavakban mondani másoknak is szeretettel: Tárd ki a szíved Isten előtt. Nyisd ki az életed. Mond el a gondjaidat és köszönd meg azt is, hogy a próbákban formál. Hogy annyiszor és annyiszor erőt adott, megerősített. A Szentlélek csodája az, hogy egy mai szóval élve „Kiterjesztett valóságot” ad a szívünkbe és az életünkbe. Istenre figyelve tovább láthatunk. Többet érthetünk Isten szavain keresztül mindabból, ami körülvesz bennünket. Nem csak annyi a világ amit látok, gondolok, érzek belőle. Nem csak addig van tovább, amíg én el tudom képzelni. Minden lehetséges annak aki hisz. Mindenre van erőm a Krisztusban aki engem megerősít.

Az üdvösség több és merőben más, mint amit a békétlen lelkű világ néha rákiált a keresztyén emberre. Az üdvösség az, amikor Jézus Krisztus bűnbocsánatát elfogadjuk. Aki hisz, üdvözül; Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, Ahogy a Pétert hallgatóknak is erre volt szükségük. Amikor megérjük, hogy Isten kegyelme és szeretete olyan gazdag, hogy nem csak megbocsát, de szeretne napról napra velünk lenni, vigaszt, erőt, lelkesedést adni a problémák között. Mert a feltámadás, bizonyos értelemben már most megtörtént azok számára, akik elfogadták Jézust megváltójuknak:

A Kolossé levélben így olvassuk: „Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben.” (Kol 1, 1-3)

Az Istenben elrejtett élet, a jelenlétében megélt élet. Az odafenn valókkal törődő élet, az idelenn valók között termi meg a gyümölcsét. Ezt tapasztalták meg az első keresztyének is, a mindennapi élet erőt, szeretetet kapott a Krisztussal megélt időből, a vele élt életből.

Amiről nagyon sok szó lesz a következő hetekben az az, hogy mindennek örömét csak közösen tudjuk megélni. Egyfelől, ahányan vagyunk, annyi színét, formáját, lehetőségét tudjuk ennek megélni. Hiszen mindannyian másképpen tapasztaljuk meg a Lélek gyümölcsét. Másfelől, a Szentlélek ajándékainak annyiféle megnyilvánulására is szükségünk van, mert tökéletlenségünk szeretetre, és gyógyításra szorul. Szükség van a közös élményekre, feladatokra is. Nemsokára Szeretethídra készülünk. Első istentiszteletünk az édesanyákat köszöntő alkalom lesz. Reménység van arra, hogy Isten kegyelméből visszatér az élet. De mégis. Először kérdezzük meg a mai ige alapján:

Van-e ma szava Jézusnak hozzánk? Hogyan, miben van rá szükségünk? De bátran kérdezhetjük azt is, vajon Ő hogyan szeretne használni minket? Mivel tudnánk megköszönni neki mindazt a mérhetetlen ajándékot, amit tőle kaptunk? Adja meg, hogy életünkkel tudjunk válaszolni. Hogy nemsokára a közösen megélt öröm is erősíthessen benne. Ámen

Imádság: Mindenható Atyánk! Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket! Hálát adunk azért, hogy a te jelenlétedben megváltozik az élet. Köszönjük, hogy te fölnyitod még a legnehezebb napokban is a szemünket arra a reménységre, ami ajándék mindazoknak, akik Benned bíznak. Köszönjük szereteted melegét. Köszönjük, hogy erőt adsz a mindennapokban. Köszönjük, amikor erőt kapunk arra, hogy másoknak is örömmel, bátran tudjunk bizonyságot tenni. Kérünk, hogy te segíts meg minden járvány miatt megnehezült lelket, te oszlasd a gondok felhőit, hogy megváltó szereteted ragyoghassa be életünket! Ámen.

Ének: 479. dicséret: Hinni taníts Uram…

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

E-mail címed nem lesz nyilvános.