2021.04.05.

Húsvét reménysége és öröme

Húsvét reménysége és öröme

Ide, a szövegre kattintva meghallgatható! 

Lekció: (Mt 28 1-10) Textus: Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Mt 28, 8-10)

Kedves Testvéreim! A Jézus feltámadását követő első pillanatok a félelem jegyében teltek. A tanítványok összezárva várnak, csüggedtek, indulnak vissza a „régi életbe”. S mindezek után is sok félelmeket, vagy indulatot keltő húsvétja volt már a történelemnek. Ez a mostani rendkívül nehéz. Éppen ezért kell föltennünk a kérdést: Ki befolyásolhatja az életünk? Kinek van hatalma mindazok fölött, ami körülvesz és ér bennünket? Van élő reménység a szívünkben? Van élő Jézusunk? Hogyan van jelen életünkben Jézus feltámadásának reménysége? Van-e az életünknek olyan szeglete, ahová ennek fényét nem tudtuk beengedni?

Az asszonyok félelemmel és örömmel kezdenek a sírtól szaladni. Valami már dereng az örömhírből, az angyalszóból, de még túlságosan kusza és új az élmény. Persze, hogy megmagyarázhatatlan, hiszen most találkoztak először az örömhírrel!Az ige így folytatja: És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve!(9.v.) Legyetek üdvözölve!. Milyen csodálatos, hogy a félelmekkel szemben Jézus az asszonyokat jelenléte, a vele való találkozás csodája formálja. Rá kell tekinteniük, meg kell nekik is érkezniük elé, és hagyni kell, hogy személyesen őket szólítsa. És nekünk is erre van szükségünk. Szembe találkozni vele. Szembe találkozni vele az igén keresztül. Hiszen már pünkösd utáni gyermekei vagyunk. Ha egy pillanatra is úgy érezzük, hogy elvesztettük volna a kapcsolatot, akkor tudhatjuk, hogy ő nem hagy el bennünket.

Tanítványainak is üzen: „menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Előttünk megy. Először is halljuk meg, hogy kiknek adja át az üzenetet: A tanítványoknak. Azoknak, akiknek azt mondta, hogy ő választotta őket, akikről azt imádkozta, hogy tartsa meg őket az Atya. Akik már annyi csodát éltek át vele. Akik szívből követésére szegődtek. Így ez a mi reménységünk is.

Ebben a nehéz időszakban rendkívüli biztatás, hogy nem hátrafelé kell néznünk, hanem előre. Több szempontból is. Hiszen, ez azt is jelenti, hogy lehetséges a Szentlélek jelenlétén keresztül a találkozás.

Ez igaz a megbocsátás által igaz a bűneinkre. Ha odaadtuk, letettük, megbántuk a bűnt, az ő vére árán, új életet kaptunk. Ebben az életben járhatunk a mai nap és ez után. Micsoda kegyelem! Jézus új életben vezet, a biztos cél felé.

Aztán előre kell tekintenünk azért is, mert a reménység megmutatja, hogy vele bátran indulhatunk, mert ő az idő uraként ott jár elől. Sokan említik föl a háborús időket, hogy akkor is élni kellett, és kibírták az emberek sokkal nagyobb válságokat is. De mindez az üres biztatás maradna. Bennünket Jézus fog erősíteni. Újra és újra, erőről erőre enged járni bennünket. Mert ő nem csak a halálnak ura, hanem minden lehetetlen élethelyzetnek is. A tévé, az internet megannyi rémhíre ellen ez a mi ellenszerünk. A vigasztalás Lelkét kérjük, hogy elcsöndesítsen és megerősítsen.

Ehhez el kell indulni. El kell indulni a hitben. Reménységgel megragadni, hogy Ő ott lesz. Hogy bármi is szegélyezze az utat, velünk jön.

S még egy. A tanítványok végül összegyűltek. Jézus valóságos gyülekezetet támaszt. Lehet megannyi szép istentisztelet, szívet gyönyörködtető gondolat az interneten, mind csak arra indíthatnak, hogy újra találkozzunk egymással amint lehetséges.. Hogy másokat is élő közösségbe hívjunk vele, és egymással. Nem virtuális és látszatközösségre, hanem valóságos találkozásra hív bennünket. Mert ez a célja. Valódi életet teremteni. Valódi kapcsolatokat megáldani. Valódi szeretetet gyümölcsözni. Valódi megbocsátást, és új életet támasztani. Legyen így. Ámen.

Húsvét reggeli imádság

Uram, Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált és feltámadtál a halálból, add, hogy sohase feledjem: a Feltámadott velem van.

Add, hogy ne feledjem: Te velem vagy tanácstalanságomban, hogy vezess és irányíts; Te velem vagy szomorúságomban, hogy vigasztalj és simogass; Te velem vagy megkísértetésemben, hogy erősíts és lelkesíts; Te velem vagy magányosságomban, hogy felvidíts és barátom légy; Te velem vagy még a halálban is, hogy átvigyél az örök dicsőségbe.
Add, hogy érezzem, semmi sem választ el engem Tőled, hogy velem vagy életemben és halálomban.

Uram, eléd hozzuk falunkat, betegeinket, családjainkat, nemzetünket, református egyházunkat. Te ragyogd be szívünk, feltámadásod erejével! Ámen.

Ének: Lelkem áldd az Urat…

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

E-mail címed nem lesz nyilvános.