2021.03.31.

Áldott aki jön – 3. rész, “Összeesküvés elmélet”

Áldott aki jön – 3. rész, “Összeesküvés elmélet”

még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele” (Lk 19, 48)

Kedves Testvérek! Ismerkedjünk meg “az összeesküvés elméletével”. Most először tűnik fel egy érdekes dolog a nagyheti sodró történések között. Arról van szó, hogy nem igazán tudjuk, mi is történt ezen a napon. Az az igéből kitűnik, hogy Jézus tanított a templomban.

De közben bizonyos szívekben egészen más hang szólalt meg. még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele” – de erősen törték a fejüket. Azon gondolkodtak, mi módon lehetne őt tőrbe csalni. Fonák módon faggatták és kérdezgették, hogy terhelő bizonyítékot találjanak ellene.

Nem csak áldott csönd van. Van baljós, homályos, képlékeny, másoktól és Istentől elzárkózó csönd is. Ez volt az az idő, amely a Jézus ellen ügyködő elöljárók terhére írható. Látszólag érdeklődnek, körömön font módon igyekeznek tudakolni Jézust. Ám a szívükben kész van az ítélet. Vannak rosszul indult a napok. Valami beférkőzött a gondolatainkba, ami nem hagy nyugodtan. A legrosszabb, ha sem körülírni, sem megfogalmazni nem tudjuk. A „tökéletes táptalaj”. Talán valaki megbántott. Ez az a pont, amikor a baj a kezdetét veszi. „És még, te/ez is…” – Amikor csak a keserűséget gyűjtjük tovább. Jézus azt mondja: Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok (Mk 7, 21-23)

Nem csak áldott csönd van, és azt hiszem, hogy erre önmagunkat is figyelmeztetni kell. Hiszen amikor nem változnak körülöttünk a dolgok, amikor minden csak egyre nehezebb, amikor talán fölmentő, vagy némi reményt nyújtó fénysugár sem jelenik meg életünk egy-egy pillanatában, Isten szava, jelenléte nélkül süllyedni, lehangolódni kezdünk. Ilyen a vírus időszak is, de sokféle próbatétel.

Legyen intő pillanat, ha haragot, félelmet, irigységet érzünk a szívünkben, vagy éppen gőgössé lettünk. Legyen felkiáltójel, legyen iránymutatás, hogy nem helyes irányban indultak gondolataink. Hívjuk be Istent a kavargó érzések közé. Mert van egy másik út, van más választás. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!(Fil 4, 8) Nem könnyű út, de micsoda áldás, ha ez terem gyümölcsöt az életünkben. Mint Szókratész hármas szűrője: igazság, jóság, hasznosság.

S a legutolsó és döntő pont „az összeesküvés elméletében” amikor az ember a rossz irányhoz társakat is talál. Amikor lángra kap az indulat, a gyűlölet, az intrika, és mindent föléget, ami szép volt. Amikor az egymást gerjesztő indulatok, gondolatok tovább húzzák a lelket. „Még nem” találták a módját. De már csak néhány lépés kellett.

Tudjuk mi lett a vége. Jézus a kereszten függ. Körülötte végtelenül elcsüggedt emberek. Isten pedig e végső pillanatból, amikor az Istent is eltették volna láb alól, a legnagyobb győzelmet aratta. Még azok számára is, akik mindebben részt vettek. Húsvét felé igyekszünk. A minden emberi és gonosz fölött való győzelmet ünnepelni.

Pál azt mondja: „Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.(Zsid 12, 15) így foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. (2Kor 10, 5) Legyen így, és ebben segítsünk másokat is!

Imádkozzunk: “Mily szerelmesek hajlékaid! Boldog mind, ki Nálad lakik.
Ujjong a belsőm az Isten felé, Most mindenem, Felséges, Téged hív.

Mert jobb egy nap Nálad a Te szent hajlékodban, Mint ezer távol Tőled, a gonosznak házában.
Testem, szívem kér, Vonj közel, hadd lássalak, Lelkem vágyik Rád, Uram.

Siralom völgyéből forrás lesz, Mert oly közel vagy szívemhez,
És elborít az eső, Istenem. Mert nap és pajzs vagy, Szent Isten,
És csak Benned van védelmem, Én nem járnék már mással, csak Veled.” Ámen

(Hadd lássalak – Ararat Worship)

Ének: 373. dicséret: Jövel Szentlélek Úristen…

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

E-mail címed nem lesz nyilvános.