Author: Ottenberger Balázs (Balázs Ottenberger)

Kezdőlap / Ottenberger Balázs
Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért
Bejegyzés

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te...

Megújult erővel
Bejegyzés

Megújult erővel

Ismét elkészül az újság. Holnap délután mindenkihez megérkezhet. Hálás köszönettel tartozunk a sokszorosításban vállalt segítségért Nagyné Magyar Eszternek és Kerékgyártó-Magyar Alexandrának, az Együtt Nekézsenyért Egyesületnek. Az újsággal együtt kiosztásra kerül a “Megtanulom, megőrzöm, tanítom, tovább adom” című CD is, mely a tavalyi Nemzeti Összetartozás Évében készült az Egyesület pályázatának köszönhetően, a Hosanna, és a Nekézsenyi...

Bízz Isten gondviselésében
Igehirdetések

Bízz Isten gondviselésében

Texts: Mt 6, 25 Kedves Testvérek! A világi látásmód ki akarja csavarni a kezünkből a békesség lehetőségét. Isten viszont azt akarja, hogy Benne és Tőle legyen békességünk javaink helyett, és mindazért ami körülvesz azért hálásak legyünk neki. Jézus szavai ma az isteni gondviselésről reménységet adnak. Hogy sem az étel, sem a ruházkodás, semmilyen földi gond...

Valódi böjt
Igehirdetések

Valódi böjt

Lekció: Ézs 58 Textus: Mt 6, 16-18 „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók”   Kedves Testvéreim! Manapság nem kérdés a böjt. Kikopóban van a köztudatból is. Az elmúlt évek bizonyos értelemben új szeleket hoztak, de a vírus beálltával kikerült az érdeklődés középpontjából. Gondoljunk csak bele. Éppen egy éve vezették be először a...

Jézus által lett teljessé a kép
Igehirdetések

Jézus által lett teljessé a kép

  Textus: Zsid 1,1-3 Jézus által lett teljessé a kép Olyan jó, hogy az egyházi ünnepkör, az egyházi újév kezdetén egy ilyen levél kerül a kezünkbe. Tulajdonképpen egy csodálatos igehirdetést olvasunk a Zsidókhoz írt levélen keresztül, amelynek a bevezetője, nyitánya, ami itt elhangzik e rövid igeszakaszban. Szerzője Krisztust szeretné a hallgatóság számára lefesteni, megjeleníteni, és...

A legszebb ajándék karácsonyra
Igehirdetések

A legszebb ajándék karácsonyra

Lectio: Tit 3, 1-7             Textus: „De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,5 nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, 6 akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint...

„…Örüljetek az Úrban!”
Igehirdetések

„…Örüljetek az Úrban!”

„Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít.” (Fil 3, 1) Lekció: Fil 3. “Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél…” Hangzott el újévkor az istentiszteleten a reményt keltő megállapítás, amely „rímel a most olvasott levél 3. fejezetére. Az igével együtt, reményteljesen indultunk el, mit sem sejtve mindabból,...