Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért
A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése.

A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)

Ennek megfelelően, gyülekezetünkben is hang és videó formátumban elérhető istentiszteleti alkalmakat készítünk elő nagyheti, meghallgatható áhítatsorozattal, és ünnepi videó-istentisztelettel.

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre.

Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét.

Húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet! A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat:

Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)

2021. március 26.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök és Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök és Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök és Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök és Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért – Reformatus.hu

(A kezdőkép a Budapesti teológia új kollégiumának látványtervei között szerepel.)

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

E-mail címed nem lesz nyilvános.